เพิ่มระบบ Combine Skill ที่สามารถเรียนสกิลที่รวมเลเวลของตัวละครที่สร้างในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน โดยสามารถตรวจสอบ Combine LV ของตัวละครตัวเอง ได้ที่หน้าต่างสกิล และหน้าต่างเลือกตัวละคร

  

 

- Combine Skill จะได้รับโดยอัตโนมัติตาม Combine LV ที่เพิ่มขึ้น และตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันสามารถใช้ร่วมกันได้

- Combine Skill จะสามารถใช้ร่วมกันกับตัวละครที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งสกิลเดียวกันในแต่ละตัวละครเพื่อใช้งานได้

- Combine Skill สามารถติดตั้ง และเปลี่ยนที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเมือง/Stage

- Combine Skill เป็นสกิลแบบ Passive และสามารถติดตั้งใน Combine Skill Slot ที่ด้านล่างได้ (เมื่อติดตั้งแล้วจึงจะเกิดผล)

- Combine Skill Slot จะเปิดโดยอัตโนมัติตามเลเวลของตัวละครที่เพิ่มขึ้น (Slot มากสุด 3 อัน)

- Combine Skill มี 3 ประเภท (สามารถแบ่งตามสีไอค่อน)

- ไม่สามารถติดตั้งสกิลประเภทเดียวกันใน Skill Slot ได้

- บางสกิลมีเงื่อนไขเลเวลขั้นต่ำของตัวละคร เลเวลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข จึงจะสามารถเปิดใช้งานสกิลได้

- ถ้าลบตัวละคร Combine LV จะลดลงเท่ากับตัวละครดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถใช้สกิลที่เรียนไปแล้วได้

- เนื่องจาก Combine Skill ไม่ใช่ Skill ตามปกติของตัวละคร จึงไม่สามารถอัพเลเวลสกิลได้เหมือนกับสกิลทั่วไป ดังนั้นจึงรีเซ็ทสกิลไม่ได้ (แล้วก็ไม่สามารถลบสกิลได้ด้วย)